26/07/2023 02:43

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 Techcombank: Thu từ dịch vụ tăng 4,7%

Mới đây, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng lên mức 34,9% và thu từ dịch vụ tăng 4,7%.

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 Techcombank: Thu từ dịch vụ tăng 4,7%

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 Techcombank khởi sắc với thu từ dịch vụ tăng 4,7%. Ảnh: Techcombank.

CASA tăng 7,5%

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Techcombank tại thời điểm cuối tháng 6/2023 đạt 732,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đi ngang so với quý trước. Tín dụng ngân hàng mẹ tăng trưởng 8,5% so với đầu năm, đạt 482,2 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng quý 2 tăng trưởng tín dụng ổn định do hạn mức của NHNN giao cho trong 6 tháng đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng tại Techcombank cuối tháng 6/2023 đạt 381,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và đi ngang so với quý trước.

Trong đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với quý trước, và 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi tăng lên mức 34,9%, từ mức 32% cuối quý 1, cho thấy sự phục hồi đáng kể. Ngân hàng kỳ vọng CASA sẽ cải thiện trong suốt 6 tháng còn lại của năm 2023 do lãi suất đã bắt đầu ổn định trả lại và việc tăng trưởng CASA vẫn là một trọng tâm quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Techcombank.

Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 248,6 nghìn tỷ đồng (tăng 47,1% so với cùng kỳ và giảm 5,6% so với cuối quý trước).

Thu từ dịch vụ tăng 4,7%

Về kết quả kinh doanh chi tiết, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,4 nghìn tỷ.

Trong đó động lực chủ yếu đến từ thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 995 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 2.071 tỷ đồng (tăng 147% so với cùng kỳ; Thu phí dịch vụ ngoại hối (FX) đạt 481 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Riêng hai mảng bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng đầu tư của Techcombank sụt giảm khá mạnh, tới hơn một nửa so với cùng kỳ, do những khó khăn chung của thị trường bảo hiểm và trái phiếu.

Thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 12,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái do biên lãi thuần (NIM, tính trong 12 tháng gần nhất) giảm trong bối cảnh hàng áp dụng chính sách giá linh hoạt (giảm) nhằm hỗ trợ khách hàng, cũng như môi trường cạnh tranh hơn.

Ngân hàng ghi nhận 1.061 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác, không bao gồm hoàn nhập dự phòng, so với 43 tỷ đồng chi phí thuần tại cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, chi phí hoán đổi giảm cũng như khoản 731 tỷ đồng thu được từ việc thanh lý trụ sở cũ tại Hà Nội vào quý 1/2023.

Kết quả ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.649 tỷ đồng trong quý 2, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước và tương đương quý 1/2023. Lũy kế 6 tháng ngân hàng đạt 11.272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương hơn 51% so với kế hoạch đặt ra cả năm.

Tỷ lệ nợ xấu nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành

Về các chỉ số liên quan thanh khoản và an toàn vốn, nền tảng vốn của Techcombank được quản trị chặt chẽ.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15,1% vào cuối quý 2 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Techcombank tiếp tục duy trì ở mức thấp trong ngành 1,07%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh ở mức 115,8%.

Chủ đề: techcombank kết quả kinh doanh 7% TCB quý 2/2023 Thu từ dịch vụ tăng 4

Tags:

Kết quả kinh doanh

quý 2/2023

Techcombank

Thu từ dịch vụ

tăng 4

7%

TCB

Tin cùng chuyên mục