02/11/2023 12:50

Những thông tin của ngành Công an được công bố trên mạng Internet từ 15/11

Từ ngày 15/11/2023, Thông tư số 45/2023/TT-BCA chính thức có hiệu lực. Trong đó quy định phải cung cấp thông tin của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng.

Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 45/2023/TT-BCA, Bộ Công an phải cung cấp các thông tin trên môi trường mạng. Cụ thể:

Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an; tình hình, kết quả các mặt công tác công an.

Nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của người phát ngôn Bộ Công an, người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm.

Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

Những thông tin của ngành Công an được công bố trên mạng Internet từ 15/11

 Từ 15/11, nhiều thông tin của ngành Công an được công bố trên mạng Internet. Ảnh minh họa: TL

Nội dung Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri; lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an; thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; điểm tin Interpol.

Thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm; thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an và các chuyên đề tuyên truyền khác.

Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an đang triển khai thực hiện; các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc chánh Văn phòng Bộ Công an quyết định...

Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời trong trường hợp có sự thay đổi.

Thông tư số 45/2023/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.

Tags:

thông tin

Tin cùng chuyên mục