27/10/2022 04:28

Đề xuất nâng mức hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

 

Phối hợp với BHXH rà soát trường học chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức để có giải pháp phù hợp. Giao chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT, chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với nhà trường.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Học sinh tham gia khám sức khỏe ban đầu tại trường học

UBND TPHCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợptham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét hỗ trợ tiền đóng BHYT HSSV có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2022-2025...

Giao BHXH TPHCM phối hợptế tham mưu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ BHYT HSSV từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng đối với HSSV là con em thuộc các hộ gia đình đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế, trình UBND TP...

UBND TPHCM giao Sở Y tế phối hợp nâng cao chất lượng y tế trường học; thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tế trường học, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV khám chữa bệnh BHYT...

Giao Sở Tài chính TP phối hợp xây dựng dự toán đảm bảo kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho HSSV kịp thời chuyển kinh phi theo đúng quy định; phối hợp với BHXH TP, sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP nâng mức hỗ trợ BHYT cho HSSV, ngoài mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách nhà nước như hiện nay...

Quốc Trung

     

Tin cùng chuyên mục