29/04/2023 14:54

Nhiều chính sách về đất đai có hiệu lực từ 1

 

Nhiều chính sách về đất đai có hiệu lực từ 1

Các shophouse, căn hộ condotel, nhà phố tại nam đảo Phú Quốc, Kiên Giang - Ảnh: T.T.D.

1. Condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5. Nghị định này có nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp sổ đỏ và các quy định khác liên quan đến quyền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 126, khoản 1 điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nghị định 10/2023 cũng sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ. Cụ thể, khi đăng ký biến động đất đai hoặc cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì cho phép văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ. Trước đó, thẩm quyền này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Điều kiện tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 55 và điều 56 của Luật Đất đai.

Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên.

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 điều 14 của nghị định này.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

3. Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 55 và điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện như: phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì ngoài các quy định kể trên còn phải bảo đảm các điều kiện như: đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 điều 14 của nghị định 10/2023; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Tags:

chính sách về đất đai

bất động sản

chính sách mới

quyền sử dụng đất

luật đất đai

đất đai

Tin cùng chuyên mục